Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları
(Old Turkic Inscriptions in Baga Khairkhan )

Yazar : Rinçinkhorol MUNKHTULGA    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 26-35
261    4157


Abstract
Moğolistan Cumhuriyetinde pek çok Köktürk harfli yazıt bulunmakta ve bu yazıtların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yazıtlardan biri 2008 yılında Moğol – Monaco Ortak Arkeolojik Araştırmalar Ekibi tarafından bulunmuş ve fotoğrafları yayımlanmıştır. Bunun üzerine 2010 yılında bölgeye giden Rinçinkhorol MUNKHTULGA, hem bu yazıtın epigrafik belgelemelerini yapmış hem de aynı bölgede yeni bir Köktürk harfli yazıt tespit etmiştir. Bu makale II. Köktürk Kağanlığı dönemi kağanlarından Tengri Kağan adına yazıldıkları anlaşılan söz konusu yazıtların epigrafik belgelemelerini ve görüntülerini içermektedir.

Keywords
Moğolistan, Baga Khairkhan, Köktürk, Tengri Kağan, yazıt.

Özet
There are many inscriptions written with Gokturk letters in the Mongolian Republic and the number of such inscriptions increases every passing day. One of such inscriptions was found by Mongolian-Monaco Common Archaeological Researches Team in 2008 and its photographs were published. Thereupon, Rincinkhorol MUNKHTULGA who went to the region in 2010 both prepared epigraphical documentation of those inscriptions and discovered a new inscription written with Gokturk letters in the same region. This article comprises of epigraphical documentation and images of the inscriptions turned out to be written for Tengri Khan, one of the khans of II. Gokturk Khaganate.

Anahtar Kelimeler
Mongolia, Baga Khairkhan, Gokturk, Tengri Khan, inscription.