Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları
(The Joint Elements of Turkish-Bosnian Folk Culture in Sevdalinkas )

Yazar : Fatih İYİYOL  Alena Çatoviç  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 246-264
260    10133


Abstract
Bosna-Hersek’in 1463 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle birlikte Türkler ile Boşnaklar arasında doğrudan bir kültürel etkileşim başlamıştır. Türk-Boşnak topluluklarının etkileşimi sonucunda Bosna-Hersek’te kitleler halinde İslamlaşma gerçekleşmiştir. İslamiyet’in kabulüyle birlikte Boşnaklar, Türk kültürü ve İslam medeniyetinin havzasına girmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak Osmanlı Türkçesi ve dinî-tasavvufî gelenekler, Bosna-Hersek coğrafyasında görülmeye başlanmış ve Osmanlı toplum hayatı, Boşnak kültüründe derin etkiler bırakmıştır. Boşnak Anonim Halk Edebiyatı’nın önemli bir türü olan sevdalinkalarda, bu tesir açıkça görülmektedir. Şekil açısından bazı yönleriyle, türkü ve manilere benzeyen sevdalinkalarda kısaca bir aşk öyküsü anlatılmaktadır. Bir makam eşliğinde ve genellikle bir enstrümanla söylenen sevdalinkalar, Balkan coğrafyasında Boşnaklara has bir türdür.

Keywords
Sevdalinka, Türk, Boşnak, Halk Kültürü

Özet
With the conquest of Bosnia-Herzegovina by Ottoman Empire in 1463, a direct cultural interaction has begun between Bosnians and Turks. As a result of interaction of Turkish-Bosnian communities, massive islamization began in Bosnia-Herzegovina. Along with adopting the Islam, Bosnians got into the mainstream of Turkish Culture and Islamic civilization. As a result of this, Ottoman Turkish, Turkish Culture, religious-mystic traditions started to appear and Turkish culture engraved Bosnian Community. This can be seen in Sevdalinkas which are an important element of Bosnian Anonymous Folk Literature. Shortly, a love story is told in Sevdalinkas, which look like folk songs and ditties in form. Sevdalinkas which are performed in accompany with a mode and generally an instrument is exclusive to Bosnians in Balkan geography.

Anahtar Kelimeler
Sevdalinka, Turk, Bosnian, Folk Culture