Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine
(As to Comparing Two Copies of Mecâlisun Nefâyis with Respect to Vocabulary )

Yazar : Hanife GEZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 99-112
301    7633


Abstract
Nevâî, çeşitli tür ve konularda eserleri olan, verimli, kendi devrine ve kendinden sonraki devirlere tesir etmiş, Türk edebiyatının en büyük şahsiyetidir. Türkiye ve Türkiye dışındaki kitaplıklarda pek çok yazma nüshası bulunan Türkçe ilk şairler tezkiresi olan Mecâlisü’n – Nefâyis, Batı Türklerince de okunmuş ve Anadolu tezkireciliğini etkilemiştir. Yazımızın konusunu teşkil eden Mecâlisü’n – Nefâyis nüshası ise Batı Türkçesine aktarılmış müstensihi ve istinsah tarihi belli olmayan bir aktarma metindir. Bu yazıda aktarma metin ile Çağatay Türkçesi metin söz varlığı açısından karşılaştırılacaktır.

Keywords
Mecâlisü’n - Nefâyis, Ali Şir Nevâî, Batı Türkçesi, Çağatay Türkçesi

Özet
Nevâî is Turkish literature’s greatest person who has works about diverse kinds and subjects, is productive, has significant influence on his contemporaries and following periods. Mecâlisü’n – Nefâyis is first Turkish collection of poets’s biographies and there are many manuscript copies of it in libraries of home and abroad. It has read by West Turkic people and influenced writers of collection of poets’s biographies in Anatolia. Our article’s subject is a copy of Mecâlisü’n – Nefâyis which is copied to West Turkic and it is undefined that copy has written by whom and when. In this article we will compare two copies of Mecâlisü’n – Nefâyis with respect to vocabulary.

Anahtar Kelimeler
Mecâlisü’n - Nefâyis, Ali Şir Nevâî, West Turkic, Chagatai Turkish