Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar
(Some Notes on the Morphology of the Iraqi Turkmen Dialect )

Yazar : Bilgehan Atsız GÖKDAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 113-123
273    11093


Abstract
ÖZET Irak Türkmenlerinin kullandığı dil Azerbaycan Türkçesi ağızları içinde değerlendirilmektedir. Irak Türkmen ağızları “?” sesinin “v”ye ve “y”ye değişmesi açısından başlıca iki gruba ayrılmaktadır. 1400 yıldır Irak’ta yaşayan Türkmenlerin dillerinin hukuksal statüsü bölgesel dil seviyesindedir. Doğu Oğuz grubunun güney kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi, kendine has ses ve biçim özellikleri ile birlikte eski Türkçe birçok unsuru yaşatması bakımından dikkati çeker. Anahtar sözcükler: Irak Türkmenleri, Azerbaycan ağızları, şekil bilgisi.

Keywords
Irak Türkmenleri, Azerbaycan ağızları, şekil bilgisi.

Özet
The speech of the Iraqi Turkmens is classified among the Azarbaijani Turkish dialects. Iraqi Turkmen dialects are divided into two in accordance with transition of the consonants from “?” to “v” and “y”. Legal status of the language of the Turkmens, who live there for 1400 years, is on the level of a local language. The Iraqi Turkmen speech, which is member of the South wing of the Eastern Oğuz group, is outstanding with its preserving many old Turkic elements. Hat is own phonological and morphological of the Iraqi Turkmen Turkish

Anahtar Kelimeler
Iraqi Turkmens, Azarbaijani dialects, morphology