Valeh HACILAR, Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi)
(Valeh Hajilar, Anthology of Azerbaijan Folklore (Borchali-Karapapak Volume) )

Yazar :   Ekleyen  Oruc ALİYEV
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 284-288
248    5065


Abstract


Keywords


Özet


Anahtar Kelimeler