Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular
(New Archaelogical Discoveries Related To Old Turks In Mongolia )

Yazar : Dovdoyn BAYAR   Çeviren  Nurdin USEEV
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 6-25
278    13437


Abstract
Moğolistan topraklarında bulunan eski dönemlere ait arkeolojik eserlerin büyük bir kısmı Köktürklere ve Uygurlara aittir. Söz konusu dönemlere ait eserlerin araştırılıp incelenmesi XIX. asrın sonunda başlayıp bugüne kadar da başarıyla devam etmiştir. Bu makalede son yıllarda Moğolistan’da bulunan ve Moğolistan dışında iyi bilinmeyen yeni arkeolojik keşifler (anıtlar, yazıtlar, kurganlar, yer altı mezarları, kaya mezarları ve kazılar) hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle, bir mezarlıkta bulunan kopuz ve üzerindeki runik yazıt, Karabalgasun şehir kalıntısı üzerinde yapılan yeni çalışmalar hakkında çok önemli bilgiler verilmektedir.

Keywords
Moğolistan, Eski Türk dönemi, Uygur, Köktürk, arkeoloji, buluntu

Özet
A major portion of archaelogical monuments that have been found in Mongolia are related to KokTurks and Uigurs. Examining of these monuments started at the end of the 19th century and continues successfully nowadays. In this article we inform about new archaelogical discoveries (monuments, inscriptions, eairns, underground tombs, rock-cut tombs, and excavations) found in Mongolia and not well-known outside of the Mongolia.

Anahtar Kelimeler
Mongolia, old Turkish period, Uigur, KokTurk, archaelogy, discovery