ORHAN PAMUK’UN KARA KİTAP VE BENİM ADIM KIRMIZI ESERLERİNİN POSTMODERNİST OKUMASI

Abstract

Bu çalışma, Orhan Pamuk’un Kara Kitap (1990) ve Benim Adım Kırmızı (1998) adlı iki romanında postmodernizmin izlerini incelemektedir. Teorik çerçeve olarak Türk edebiyatı için yeni sayılabilecek postmodernizm, Batı kanonunun nispeten uzun süredir aşina olduğu bir kavramdır. Hareket, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra önemli bir yaygınlığa kavuşmuş ve farklı alanlardaki sayısız örnekleriyle artık hayatımızda yer almaktadır. Bu edebî hareketin her ülkede veya kültürde farklı şekilde ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler genellikle siyasi ve toplumsal gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Bu akımı Türkiye bağlamında analiz ettiğimizde Orhan Pamuk’un eserlerinin analizi postmodernist unsurların izlerini göstermektedir. Çalışma, postmodernizmin Türk kültüründe nasıl ortaya çıktığı sorusunun cevabını ararken, postmodernizmin politikadaki ortaya çıkışı ve edebiyattaki evrimini kapsayan tarihi, postmodernizmin Türk edebiyatında nasıl tezahür ettiğini anlamaya yardımcı olabilecektir. Türk edebî eserlerinde postmodernizmin izlerini bulmak için Orhan Pamuk’un bu iki eserinde postmodernizmin izleri incelenmektedir.Keywords

Orhan Pamuk, postmodernism, fiction, Black Book, My Name is Red


Kaynakça