DEDE KORKUT DESTANI’NDA SOSYAL VE PEDAGOJİK DEĞERLER

Özet

Milletlerin oluşumu efsanelere, destanlara, millî kahramanlarının hamasi hikâyelerine dayanır. Türk milleti için bu kahramanlardan biri de Dede Korkut’tur. Dede korkut Oğuz Boyu için bir bilge, bir evliya, bir keramet sahibi, bir alp, bir yiğit, bir ozan, bir aziz, bir öncü, atadır. Dede Korkut Destanı’nda yer alan hikâyelerde psikolojik, sosyolojik, pedogojik, millî ve ahlaki nitelikte çok sayıda doğruluk, dürüstlük, cesurluk, çalışkanlık, sadakat vb. gibi mahallî (domestik) ve evrensel (üniversal) değerler ve erdemler vardır. Bu değerlerin tespiti çalışmanın özünü teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler

Dede Korkut, Dede Korkut Destanı, destandaki sosyokültürel değerler


Reference