ANALYSIS OF GULTEN DAYIOGLU’S SCIENE FICTION NOVEL IŞIN ÇAĞI ÇOCUKLARI IN THE CONTEXT OF CONCEPTUAL MISCONCEPTION ON SCIENTIFIC CONCEPT

Abstract

Gülten Dayıoğlu,  edebiyatımıza çok sayıda eser kazandırmış yazarlarımızdandır. Gülten Dayıoğlu’nun kaleme aldığı bilim kurgu türündeki eserler birçok baskı yaparak çocuk ve gençlik edebiyatında çok okunan eserler arasında yer almıştır. Bu romanlardan birisi de Işın Çağı Çocukları’dır.

Bilim kurgu türündeki eserlerin en önemli özelliklerinden birisi, bilimden güç alarak kurguya gitmesidir. Bu eserlerde kullanılan kavramların özenle irdelenerek zihinlerde yanılgıya yol açmayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Kavram yanılgıları sonraki öğrenmeleri güçleştirebilmekte ya da öğrenmeyi engellemektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde, varsa kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve bunların çocuk okuyucuya açıklanarak yanılgının düzeltilmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılarak Gülten Dayıoğlu romanlarından Işın Çağı Çocukları’nın fen bilimleri kavramlarına ilişkin kavram yanılgıları bağlamında analizi yapılmıştır.Keywords

Kavram, kavram yanılgısı, bilim kurgu, Gülten Dayıoğlu.


Kaynakça