ON THE USE OF THE VERB TAĞIS- (TO GO OUT) AS A DESCRIPTIVE VERB

Abstract

Eski Türkçe taşık- “çıkmak” fiili günümüz Türk lehçelerinden sadece Saha Türkçesinde tanıklanmaktadır. Bu fiil, /ş/ ⁓ /k/ metatezi ve takış- > taxıs- > tağıs- ses değişimleri süreci ile bugünkü biçimi olan tağıs- hâlini almıştır. Bu fiil “isim + tağıs-”, “ana fiil + -An zarf-fiili + tağıs-” ve deyim ifadelerinin teşkilinde de kullanılması bakımından birleşik fiil yapılarının yardımcı fiili olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu çalışmada, tasvir fiili olarak tağıs- fiilinin anlamsal ve işlevsel özellikleri ele alınmıştır. Bu fiilin tasvir fiili yapısında kullanımı ile ilgili olarak başta STBUT olmak üzere Saha bilginleri ile Türkiye’de konuyla ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların görüşleri ele alınıp tağıs- fiilin tasvir fiili yapısında ifade ettiği anlamlar belirlenmiştir. Ardından bu fiilinin tasvir fiili olarak kullanıldığı işlevlerle ile ilgili Saha edebiyatından seçilen eserler üzerinden örnekler tespit edilmiştir ve elde edilen tüm bulgular sonuç kısmında yorumlanmıştır.Keywords

Saha Türkçesi, birleşik fiil, tasvir fiili, tağıs- fiili


Kaynakça