BECOMING AN ENGLISH TEACHER IN NETHERLANDS AND TURKEY

Abstract

Bilim ve teknolojik yenilikler eğitim bilimlerinde uluslararası çözüm arayışlarını beraberinde getirmiş, karşılaştırmalı eğitim çalışmaları bu anlamda eğitimcilere bakış açısı sunmuştur. Bu çalışmanın en temel amacı Hollanda ve Türkiye’de İngilizce öğretmeni olmak için nasıl bir eğitim sisteminden geçmek gereklidir sorusuna yanıt aramaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan doküman analizi benimsenmiştir. Her iki ülke ile ilgili resmi internet siteleri üzerinden veriler toplanmış, doküman analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre en belirgin farklılık öğretmen yetiştirme sistemlerinde görülmüştür. Türkiye’de üniversite son sınıfta haftada bir gün olarak planlanan öğretmenlik uygulaması dersi Hollanda’da üniversitenin ilk yılında başlamakta uygulamalı olarak son seneye kadar devam etmektedir. Ayrıca ülkemizden faklı olarak öğrencilerden on hafta İngiltere’de çalışarak İngiliz dilini ve kültürünü anlamaları beklenmektedir.Keywords

Türk Eğitim Sistemi, Hollanda Eğitim Sistemi, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Eğitim


Kaynakça