GRAMMATICAL ANALYSIS OF READING TEXTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS (NEW ISTANBUL TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS COURSE BOOK-A2)

Abstract

Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında bulunan okuma metinlerinin barındırdığı dil bilgisi unsurları ve okuma becerisinin dil bilgisi öğretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın nitel verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma desenlerinden doküman analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Ders Kitabı-A2 kullanılmıştır. Eserdeki altı ünitede yer alan toplam on sekiz metin, barındırdığı dil bilgisel ögeler açısından irdelenmiştir. Buna göre metinlerde emir kipi, istek kipi, yapım ekleri (+lI, +sIz, +lIk); belirli geçmiş zaman, isim cümlelerinde belirli geçmiş zaman, ile edatı; gelecek zaman, isim cümlelerinde gelecek zaman, karşılaştırma edatı (gibi, kadar); belirsiz geçmiş zaman, pekiştirme sıfatları, doğrudan anlatım; geniş zaman, fiil + -mAktA, ek fiil (DIr) ve yeterlilik fiili, zarf fiil (y)Ip kullanımlarına yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitapları, okuma metinleri, dil bilgisi.
Kaynakça