WRITING SKILLS PROBLEMS OF STUDENTS WHOSE NATIVE LANGUAGE IS KAZAKH TURKISH IN THE PROCESS OF LEARNING TURKISH

Abstract

Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı ve Türk soylu öğrencilerin sayısı ve Türkçe öğrenme ihtiyacı katlanarak artmakta, dolayısıyla Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi önemli süreçlerden geçmektedir. Özellikle Türkiye’ye gelen Türk soylu öğrenciler içinde Kazak Türkü öğrenci sayısındaki hızlı artış, ana dili Kazak Türkçesi olanlara Türkiye Türkçesi öğretmeye yönelik araştırmalar ve özel çalışmalar yapma gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; ana dili Kazak Türkçesi olan öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenimi sürecinde, yazma becerilerindeki durumu inceleyip yazma becerilerini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunarak, öğrencilere ve öğretenlere katkı sağlamaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, dil öğretiminde yazma becerisi ve Kazak Türkçesi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecindeki yazım hataları ele alınmıştır. Araştırmanın verileri; Gazi TÖMER’de, ana dili Kazak Türkçesi olup, Türkçe kursu alan öğrencilerin bizzat yürütülen yazma derslerinden ve yazma dersi sınav evraklarından elde edilmiştir. Daha sonra bu bulgular içerik inceleme yöntemiyle, belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenip değerlendirilerek, yapılan yanlışlıklara çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords
Türkiye Türkçesi öğretimi, Türk soylu, Kazak Türkçesi, yazma becerisi.
Kaynakça