A BRIEF LOOK AT THE EXISTENCE OF THE TURKS IN NORTHERN MACEDONIA AND THE EXISTENTIAL STRUGGLE IN MODERN DAY

Abstract

Makedonya toprakları üç parçaya ayrılmış bir coğrafyadır. Günümüzde bu üç parçadan biri olan ve Sırp Hırvat krallığına kalan bölüm bağımsızlığını alarak devlet kurabilmiş ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adını almıştır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti coğrafi olarak Balkanların kalbi sayılabilecek bir konuma sahip olup 25 bin km²’lik küçük bir ülkedir. İki milyon nüfusa sahip bu ülke Türklerle beraber çok farklı milletten oluşan bir kültür mozaiği özelliği taşımaktadır. Günümüzde, ülkedeki Türk toplumu anadilde eğitim hakkını elde etmiş, yeni yeni ayaklarının üzerine durmaya çalışan Türk edebiyatının yanında Türkçe basın yayın faaliyetlerine de başlamış olmalarına rağmen eğitim başta olmak üzere sorunlarını tam olarak çözememişlerdir. Ülkedeki Türkler kurdukları siyasi partiler vasıtasıyla siyasi sistemde söz sahibi olmaya çalışırken çeşitli sivil toplum örgütleri ile kültürel varlıklarını da devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Çalışmada Kuzey Makedonya coğrafyasında yaşayan Türk toplumunun yakın tarihi ve günümüzdeki varlıkları hakkında bilgi edinilmesi amaçlandı. Kuzey Makedonya Türk toplumunda dil ve edebiyatın durumu ile kültürel faaliyetler hakkında bilgi verilerek Türklerin diğer toplumlar içerisindeki durumlarını incelemek de çalışmanın amaçlarından biri oldu. Bu nedenle bir taraftan yazılı kaynak taraması yapılırken diğer taraftan da saha çalışması yapıldı. Kuzey Makedonya’nın belli başlı yerleşim yerleri ziyaret edildi. Kaynak kişilerle görüşülerek ses ve görüntü kaydı alındı. Bazı kamu kurum ve kuruluşları da ziyaret edilerek arşiv çalışması yapılmaya çalışıldı.

Keywords
Makedonya, Kuzey Makedonya, Türk varlığı, Türk edebiyatı, Türk halk inanışları.
Kaynakça