REGARDING THE COMPLEXITY OF ORTHOGRAPHY, CONVEYANCE AND INTERPRETATION ON kanın-kamın IN DEDE KORKUT

Abstract

Yazma eserlerde yazımla ilgili sorunlar söz konusu olabilmektedir. Yazıcıların birtakım kelimeleri yanlış, eksik veya fazladan yazması her zaman mümkündür. Filoloji ile uğraşan araştırmacının işlerinden biri de yazma eserlerdeki yazım karışıklıklarını tespit ederek metnin okunma sorunlarını çözmek ve doğru okuma şeklini ortaya koymaktır. Ancak bu konu son derecede dikkat ve özveri ister. Aksi durumda metindeki yazım yanlışları araştırmacıyı yanlış okumalara götürür. Bu nedenle araştırmacının sadece önündeki kelimeyi, ibareyi veya cümleyi incelemesi üzerinde kafa yorması yeterli değildir. Araştırmacının metnin neresinde hangi konuların anlatıldığını, yani bağlamı iyi bilmesi, metnin doğru okunması ve yorumlanması için son derece önemlidir. Bunu tamamlayan veya destekleyen diğer önemli bir nokta ise araştırmacının hangi kelimelerin metnin neresinde ve hangi anlamlarda kullanılmış olduğunu bilmesi, yani eserin diline hâkim olmasıdır.

Keywords
Dede Korkut, metin okuma, yanlış yazım, aktarma ve yorum.
Kaynakça