USING POETRY IN DEVELOPING ARABIAN STUDENTS’ PRONUNCIATION SKILLS WHILE READING

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma sesletim becerilerinin geliştirilmesinde şiirlerden yararlanılıp yararlanılamayacağını ele almak ve şiir ezberlemenin okumadaki sesletime olumlu etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Yemen Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Tercüme Bölümünde birinci sınıfta öğrenim gören 11 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma, eylem araştırması biçiminde tasarlanmıştır. Veriler araştırmanın başında ve sonunda öğrencilere okutulan “Tüccar ve Papağan” adlı hikâyeden hareketle toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin “p, ü, c, ı, i, ğ, l, o” seslerini seslendirmede problem yaşadıkları ve birçok kelimede hece atlama, tersten okuma ve bazı kelimeleri ulama yaparak okudukları görülmüştür. Öğrencilere ezberletilen şiirlerin doğru sesletime olumlu yönde katkı yaptığı ve okuma hatalarını azalttığı tespit edilmiştir.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, okuma, sesletim, alfabe, şiir ezberleme.
Kaynakça