DOES THE SUFFIX +CA, REINFORCE THE MEANING OF THE ADJECTIVE?

Abstract

+CA eki, Türkiye Türkçesinde değişik görevlerde kullanılan ve kelimeye değişik anlamlar katan bir ektir. Gramerimizdeki genel kabullerden biri de bu ekin küçültme anlamlı sıfatlar türettiğidir. Bu nedenle söz konusu ek “küçültme eki” olarak da adlandırılmaktadır. Bir dildeki kelime ve ekler, zaman ilerledikçe ses, anlam veya görev bakımından bazı değişikliklere uğrayabilir. Bu çalışmada +CA ekinin de zaman içinde yeni anlam kazandığı savunulmuştur. Küçültme eki olarak kabul edilen bu ekin eklendiği sıfatın anlamını güçlendirdiği üzerinde durulmuştur. Ekin eklendiği kelimeye küçültme anlamı mı kattığı yoksa anlamı güçlendirdiğini mi ortaya koymak amacıyla 538 katılımcıya bir anket uygulanmıştır. +CA ekinin bazı sıfatlarda küçültme anlamının devam ettiği görülürken bazı sıfatlarda “anlamı güçlendirmek” için kullanıldığı tespit edilmiştir.

Keywords
+CA eki, küçültme eki, sıfatlar, sıfatlarda pekiştirme, sıfatlarda küçültme.
Kaynakça