THE COMPARISON OF QUOTED WORDS IN BORÇALI AND ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME DIALECT

Abstract

Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzındaki alıntı sözcükler, ilgili yörelerden tarafımızca ses kayıt cihazı yardımıyla ve not alarak derlenen metinlerden hareketle karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Bunun yapılmasındaki en önemli neden, söz konusu çalışmanın eş zamanlı ve karşılaştırmalı olmasıdır. Bu nedenle aynı zaman diliminde derlenen metinlerden yararlanılmıştır. Bir başka deyişle ilgili yörelerden daha önce derlenen metinlerin söz varlığına burada yer verilmemiştir. Bu çalışma, anılan yörelerin söz varlığını bütünüyle ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Aynı kökene sahip Türklerin farklı coğrafya, kültür, siyasi ve sosyal alanlarda varlık gösteren ağızlarındaki söz varlığının eş zamanlı ve karşılaştırmalı olarak nasıl bir sonuç vereceğine dair bir ipucu elde etme düşüncesi hâkimdir.

Keywords
Karapapak / Terekeme, ağız, söz varlığı, karşılaştırma, alıntı sözcük.
Kaynakça