ANALYSING OF PROSPECTIVE TEACHERS’ SPEAKING ANXIETY (A SAMPLE OF ZİYA GÖKALP FACULTY OF EDUCATION)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarını çeşitli değişkenler açısından irdelemektir. Araştırma 2013-2014 akademik yılında, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde eğitim gören 308 kadın (% 61.8) ve 190 erkek (%38.2) olmak üzere toplam 498 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, 3 boyuttan oluşan 40 maddelik “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” (ÖAKKÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında, daha önce resmî bir törende konuşma yapma, sorusuna göre -hayır diyen kişiler lehine anlamlı farkın olduğu, öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının sınıf düzeylerine ve alanlarına göre, fizyolojik belirtiler alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlarda ve toplam kaygı puanlarında, anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna erişilmiştir. Ancak öğretmen adaylarının konuşma kaygıları arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Keywords
Konuşma kaygısı, kaygı, öğretmen adayı.
Kaynakça