THE TRADITION OF “KEMENÇECİLİK” AT GİRESUN REGION AND THE FUNCTIONS OF THE FOLK SONGS COMING OUT AT THIS CONTEXT

Abstract

Bilinen en eski temsilcisi 1829 doğumlu Tuzcuoğlu olan Giresun yöresi kemençecilik geleneği, varlığını hâlen güçlü bir şekilde devam ettirmektedir. Gelenek, bu güçlü yapısını, sosyokültürel değişime uyum sağlayarak bireysel ya da toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeye devam edebilmesine borçludur. Geleneksel yapılar bireyin ya da toplumun ihtiyaçlarına cevap vererek işlevselliklerini devam ettirdikleri sürece yaşam alanı bulabilmektedirler. Geleneğin belli başlı işlevleri yerine getirebilmesi, birey ya da toplum tarafından itibar görmesi ve canlılığını devam ettirmesinde ana etkendir. Yazılı kaynaklardan yararlanma ve alan araştırması yöntemi kullanılarak hazırlanan bu çalışmada, Giresun yöresi kemençecilik geleneği ve bu bağlamda ortaya çıkan türkülerin işlevleri değerlendirilerek, geleneğin işlevsel boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Giresun, Kemençecilik Geleneği, İşlev, Türkü.
Kaynakça