THE ANTEP DEFENCE HERITAGE AS AN ATTRACTION OF BATTLEFIELD TOURISM: A GEOGRAPHICAL EVALUATION IN TERMS OF ITS POTENTIAL AND TOURISM IN GAZİANTEP

Abstract

Tarih boyunca Anadolu topraklarında gerçekleşmiş olan Truva Savaşı, Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi önemli birçok savaştan dolayı, Türkiye’nin savaş alanları turizmi kapsamında değerlendirebileceği zengin bir mirası bulunmaktadır. Türkiye’deki bu mirasın turizme açılması, turizm geliri elde etmenin haricinde, kültürel mirasın korunması, toplumsal bellek ve ulusal kimliğin gelişimi bağlamında değer taşımaktadır. Bu bilinç doğrultusunda sürdürülen çalışmada, Gaziantep ilinin turizm alanındaki özgün ve üstün yönlerinden birini oluşturan Antep Savunması’na ait mirasın ön plana çıkarılması ve turizm potansiyelinin belirlenmesi yoluyla ilde turizmin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Turizm mirasının ve potansiyelinin tespiti aşamasında turizm alanında faaliyet gösteren bazı kurumlara ait sayısal verilere ve tarihî kaynaklara başvurulmuş, savaş alanlarının dağılışını harita üzerine aktarmada Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden yararlanılmıştır.

Keywords
Gaziantep, Antep Savunması, savaş alanları, turizm coğrafyası.
Kaynakça