THE CRITICISM OF MODERNITY IN ERBAİN BY İSMET ÖZEL

Abstract

Bireyleşmenin, aşırı zenginleşmenin ve ölçüsüz rekabetin bir ürünü olan piyasa ekonomisi ile aydınlanma ideolojisinin etkisindeki yaşam biçimi Batı’dan başlayarak insanlığı aşamalı bir biçimde etkisi altına almıştır. Osmanlı’nın son döneminden itibaren sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda etkisini hissettiren modernite, çok geçmeden edebiyata da yansımıştır. Modern Türk şiirinde önemli bir yeri olan İsmet Özel’in şiirlerinde aradığımız modernitenin izleri onun özellikle Üç Zor Mesele adlı kitabındaki düşüncelerinin işaretlerini verir. Teknik, medeniyet ve yabancılaşma olarak belirlediği modernite olgusu, ona göre bir epistemolojik kopmanın sonucudur. Erbain adlı kitabındaki şiirlerde çeşitli imge ve metaforlarla betimlediği modernite ona göre, özellikle “şehir”de vücut bulan iğreti bir yaşam biçimidir. İsmet Özel’in incelediğimiz şiirlerdeki temel izleği de bu yaşam biçimiyle hesaplaşmaktır.

Keywords
İsmet Özel, şiir, Erbain, modernite.
Kaynakça