COMPARISON OF TURKISH PROFICIENCY EXAM (TPE) WITH SOME INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY EXAMS IN TERMS OF MEMBERSHIP TO ACCREDITATION INSTITUTIONS, VALIDITY PERIOD AND VALIDITY

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Yeterlik Sınavı’nı (TYS) uluslararası alanda uygulanan dil yeterlik sınavlarıyla uluslararası akreditasyon kuruluşlarına üyelik, geçerlik süresi ve uluslararası geçerlik açısından karşılaştırıp TYS’nin niteliksel görünümünü tespit etmektir. Araştırmada veriler, içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını uluslararası alanda yapılan ve sınav sonuçları ÖSYM’nin eşdeğerlik tablosunda yer alan dil yeterlik sınavları ve TYS oluşturmaktadır. Bu sınavlar, Türkçe için TYS, İngilizce için CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik; Almanca için TestDaF, DSD II, telc Deutsch ve Goethe-Zertifikat; Fransızca için DELF & DALF, İspanyolca için DELE, İtalyanca için CELI, Rusça için TORFL’dır. Elde edilen veriler bağlamında, sınavların üye oldukları uluslararası akreditasyon kuruluşları açısından TYS’nin üye olduğu uluslararası akreditasyon kuruluş sayısının çoğu sınavdan az olduğu, üyelik çeşidi açısından çoğu sınavın sahip olduğu tam üyeliğin TYS için henüz gerçekleşmediği, alınan dil yeterlik belgesinin geçerlik süresinin çoğu sınavda süresiz iken TYS’de sınırlı süreli (2 yıl) olduğu, uluslararası geçerlik açısından ise TYS’nin ve diğer tüm sınavların uluslararası geçerliğinin olduğu saptanmıştır.

Keywords
Türkçe Yeterlik Sınavı, CEFR, Akreditasyon, Geçerlik.
Kaynakça