THE ATTEMPT OF EXPOSITIONAL BIBLIOGRAPHY ON TURCOLOGY STUDIES IN MONGOLIA

Abstract

Geçmişten günümüze Türk tarihi, Türk dili ve kültürünün yayılma alanlarına bakıldığında Türk kültür ve medeniyet varlıklarının azımsanmayacak ölçüde Moğolistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunduğu görülecektir. Söz konusu varlıklar araştırılmadan ve tüm bilinmeyenleriyle ortaya konulmadan Eski Türk dili ve tarihi ile ilgili gerçekleri ortaya koyabilmek, millete ait kültürel kodların gelişim evrelerini takip edebilmek ve Türk dili tarihinde yer edinmiş yazı sistemlerini açıklayabilmek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Türk dünyasının ortak geçmişine ait değerler ve bıraktıkları kültürel mirasın bugün de yaşatıldığı Moğolistan Cumhuriyeti, Türklük bilimi açısından en önemli yerlerden biri olarak kabul edilmektedir. Moğolistan’da Türklük biliminin son yıllardaki gelişiminin ortaya konulması ve son dönem çalışmalarının da yer aldığı güncel bir listenin oluşturulup ayrıntılı açıklamalarının yapılması gereğinden hareketle bu çalışmada, Moğolistan’da başlangıcından günümüze kadar, özellikle de son yıllarda Moğol araştırmacıların yaptıkları Türklük bilimi ile ilgili çalışmaların tanıtılması amaçlanmıştır. “Sadece Moğolistan’da ve Moğol araştırmacılarca” bilimsel standartlara uygun bir şekilde hazırlanarak uluslararası düzeyde yer edinmiş “kitap” türündeki yayınlara yer verilen bu çalışmanın, Moğolistan dışında, özellikle Türkiye’de, söz konusu araştırmaların tanıtılması ve devamının getirilmesi hususunda faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Türklük Bilimi, Moğolistan, Moğolca araştırmalar.
Kaynakça