“SMALL WORDS / PIECES” IN TURKMEN TURKISH

Abstract

Yazıda Türkçedeki enklitikler üzerine yapılan çalışmalar ve ileri sürülen görüşler doğrultusunda Türkmen Türkçesindeki bazı dil birliklerinin kullanım ve işlevleri incelenmiştir. Farklı görüşler de değerlendirilerek bu yapıların enklitik olup olmadıkları gözden geçirilmiş ve sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Türkçe, ovnuk bölek, enklitik, Türkmen Türkçesi, pekiştirme.
Kaynakça