Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry

Abstract

Bilinen âlemin arkasındaki âlem olarak tanımlanan metafiziğin araştırma konuları, evren, Tanrı ve ruhtur. Bunun yanı sıra ahlâk, ölüm gibi kavramlarla da ilgilenen metafiziğe, akıl yoluyla değil, duyular vasıtasıyla ulaşılabilir. Batı ve İslam filozoflarınca açıklanmaya çalışılan metafizik, edebiyat biliminde sezgi, yaşanmışlık, varlık, fikir veya düşünce kavramlarını inceleyen idealist görüş veya manevi bilimler yöntemi içerisinde değerlendirilir. Bu bağlamda Yahya Kemal şiirinde yer alan Allah, hayat, ölüm, ölümden sonra, tasavvuf, ruh, varlık, yokluk, gönül, hikmet, devriye ve zaman kavramlarından müteşekkil metafizik ögeler makalemizin konusunu teşkil eder.

Keywords
Yahya Kemal, Metafizik, şiir, Allah, ruh, ölüm
Kaynakça