The Studies Conducted in 2010 within The Scope of The Project of “Epigraphic and Photogrammetric Researches on The Runic Inscriptions in Turpan and Neighboring Regions”

Abstract

Çin Halk Cumhuriyeti, eski Türk kültür ve uygarlığı açısından büyük önem taşıyan ülkelerden biridir. Nitekim bu ülke sınırları içinde eski Türk boy ve topluluklarına ait tarihî eserler, mimari yapılar, anıtlar, yazıtlar, süs ve kullanım eşyaları bulunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Özerk Bölgesindeki eski Türk kültür ve uygarlık eserlerini ortaya çıkarmak amacıyla 2009 yılından beri Atatürk Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi arasında “Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” adlı ortak bir bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti adına Cengiz ALYILMAZ’ın Çin Halk Cumhuriyeti adına Luo XIN’in başkanlık ettikleri projede öncelikle Turfan ve çevresindeki Köktürk harfli yazıtların epigrafik belgelemeleri yapılmış; sonra da diğer bölgelerdeki (Urumçi, Jimsar, Altay, Karamay, Ili, Changji…) eski Türk kültür ve uygarlık eserleri ile ilgili yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu makale, söz konusu proje kapsamında Türk - Çin Bilim Heyetinin 2010 yılında yapmış oldukları çalışmaları konu edinmektedir.

Keywords
Atatürk Üniversitesi, Pekin Üniversitesi, proje, Turfan, Eski Türk kütür ve uygarlık eserleri, eski Türk Yazıtları.
Kaynakça