Investigation of Vocabulary Teaching Activities in Sixth Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook

Abstract

Anlama ve anlatma becerilerinin gelişiminde ve etkin olarak kullanılmasında önemli bir süreç olan sözcük öğretimi, ana dili olarak Türkçenin öğretiminde öne çıkan konulardan biri olarak değerlendirilmekte ve söz konusu sürecin Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda etkinlikler aracılığıyla geliştirilmesi beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf sözcük öğretimi alanında yer alan etkinliklerin temalara göre dağılımı, temel dil becerileri ve dilbilgisi alanlarına göre dağılımı, kullanılan yöntemlerin çeşitliliğine göre dağılımı, sözcük öğretimi boyutlarına göre dağılımı, bilişsel düzeylere göre dağılımı ve öğrenilmesi beklenen sözvarlığı öğeleri açısından dağılımını incelemektir. Çalışma 2011-2012 eğitim öğretim yılında kullanılan ilköğretim 6. sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan etkinliklerle sınırlandırılmıştır.

Keywords
ana dili olarak Türkçenin öğretimi, Türkçe Dersi Öğretim Programı, İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı, sözcük öğretimi, etkinlik.
Kaynakça