Some Notes on the Morphology of the Iraqi Turkmen Dialect

Abstract

ÖZET Irak Türkmenlerinin kullandığı dil Azerbaycan Türkçesi ağızları içinde değerlendirilmektedir. Irak Türkmen ağızları “?” sesinin “v”ye ve “y”ye değişmesi açısından başlıca iki gruba ayrılmaktadır. 1400 yıldır Irak’ta yaşayan Türkmenlerin dillerinin hukuksal statüsü bölgesel dil seviyesindedir. Doğu Oğuz grubunun güney kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi, kendine has ses ve biçim özellikleri ile birlikte eski Türkçe birçok unsuru yaşatması bakımından dikkati çeker. Anahtar sözcükler: Irak Türkmenleri, Azerbaycan ağızları, şekil bilgisi.

Keywords
Irak Türkmenleri, Azerbaycan ağızları, şekil bilgisi.
Kaynakça