New Archaelogical Discoveries Related To Old Turks In Mongolia

Abstract

Moğolistan topraklarında bulunan eski dönemlere ait arkeolojik eserlerin büyük bir kısmı Köktürklere ve Uygurlara aittir. Söz konusu dönemlere ait eserlerin araştırılıp incelenmesi XIX. asrın sonunda başlayıp bugüne kadar da başarıyla devam etmiştir. Bu makalede son yıllarda Moğolistan’da bulunan ve Moğolistan dışında iyi bilinmeyen yeni arkeolojik keşifler (anıtlar, yazıtlar, kurganlar, yer altı mezarları, kaya mezarları ve kazılar) hakkında bilgi verilmektedir. Özellikle, bir mezarlıkta bulunan kopuz ve üzerindeki runik yazıt, Karabalgasun şehir kalıntısı üzerinde yapılan yeni çalışmalar hakkında çok önemli bilgiler verilmektedir.

Keywords
Moğolistan, Eski Türk dönemi, Uygur, Köktürk, arkeoloji, buluntu
Kaynakça