Evaluation of Nasreddin Hodja and Timur Anecdotes in Laughing and Superiority Theories

Abstract

Nasreddin Hoca ve Timur çağdaş değildir. Timur’la Nasreddin Hoca’yı karşı karşıya getiren fıkraların, Timur’un Anadolu’ya gelişi esnasında, ağır şartlarda olan Türk halkı arasında sevilen sayılan Nasreddin Hoca’nın adı yakıştırılarak anlatılan fıkralar olduğunu düşünüyoruz. Türk halkının hafızasında yaşayan tahribatı ağır olan Moğol istilasına, Timur’un şahsında isyan edilmiş, Türk’ün vakur edasını yansıtan ince esprisi ile cevap verilmiştir. Timur’dan önce ve sonraki bütün zalim kişilikler, Timur’un şahsında toplanmış; Türk halkının, zulme karşı tepkisini göstermek üzere, Nasreddin Hoca ve Timur fıkraları olarak yaşatılmıştır. Bizler de bu düşünceden hareketle, Timur ve Nasreddin Hoca konulu fıkraları Gülmede Üstünlük Kuramı açısından ele alarak, Türk milletinin Nasreddin Hoca’nın şahsında haksızlıklar karşısında nasıl bir başkaldırı yolu izlediğini irdelemeye çalışacağız.

Keywords
Nasreddin Hoca, Timur, Gülmede Üstünlük Kuramı, Mizah, Eleştiri
Kaynakça