• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI
(LISTENING ANXIETIES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Aslı MADEN  Erhan DURUKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1945-1957
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.733


Özet
Dinleme, günlük iletişim yaşantılarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle dinleme becerisinin fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönlerinin doğru tanımlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme kaygılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Dinleme kaygıları cinsiyet, okuma alışkanlığı, evde bilgisayar kullanımı, cep telefonundan internet kullanımı, dil becerilerini tercih etme gibi değişkenler açısından da değerlendirilmiştir. Araştırmada, tarama modeline uygun hareket edilmiştir. Araştırmanın örneklemi, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 150 öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının genel olarak ortalamanın altında dinleme kaygısına sahip olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil, dinleme, dinleme kaygısı, Türkçe öğretmeni adayı.

Abstract
Listening has a significant role on daily communication of an individual. For this reason, physical, cognitive and psychological elements of listening skills need to be defined correctly and improved. This study aims at identifying listening anxieties of Turkish language teacher candidates. Later on, their listening anxieties were investigated according to gender, reading habits, computer usage at home, mobile internet usage, preferred language skills. The study is a survey type research study. The sample of the study consisted of 150 teacher candidates who studied in Turkish Language Department in School of Education at Giresun University in 2015-2016 education year. The study found that most Turkish language teacher candidates had listening anxieties below the average.

Keywords
Language, listening, listening anxiety, Turkish language teacher candidate.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri