• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
(Developing of the Attitude Scale Related to Old Turkish Works )

Yazar : Erdal BAY  Osman MERT Semra ALYILMAZ Fatma ALBAYRAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2
Sayfa : 70-82
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.56


Özet
Bu çalışmanın amacı eski Türk eserlerine ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla duyuşsal alan taksonomisine göre 17 maddelik ölçme aracı hazırlanmıştır. Ölçme aracı Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde sosyal bilimlerle ilgili bölümlerde öğrenim gören 272 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi tekniği uygulanmış ve güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen bulgularda ölçme aracındaki maddelerin ve örneklemin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda ölçme aracı toplam varyansın %48’ini açıklayan tek faktöre dönüştürülmüştür. Ölçme aracındaki maddelerin faktör yükleri 0,542 ile 0,820; madde ortak faktör varyansları (madde 6 hariç) 0,368-0,673 arasında değişmektedir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçme aracının farklı bağlamlarda Eski Türk Eserleri (ETE)’ne ilişkin tutumların belirlenmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Eski Türk eserleri, tutum, öğretmen eğitimi

Abstract
The objection of this study is to develop a behavior measure regarding the old Turkish works. For this purpose, a 17 issue measure device is prepared as per the sensual area taxonomy. Measuring device was applied to the 272 candidate teachers, who study at different departments related with social sciences in Atatürk University, Kâzım Karabekir Faculty of Education. Factor analysis technique was applies to the obtained values, and reliability coefficient was calculated. With the obtained findings, it is determined that the issues in the measuring device and the samples are suitable and sufficient for the factor analysis. At the conclusion of the data analysis, the measuring device was transformed into a single factor that elucidates the 48 % of the total variance. The factor loads of the issues in the measuring device vary between 0.542 and 0.820; and the common factor variances (excluding issue 6) between 0.368 and 0.673. The reliability coefficient of the measuring device is calculated as 0.93. As a result, it may be stated that this measuring device developed, may, in different contexts, be used as a reliable and valid measuring device, in order to determine the behaviors regarding the Old Turkish Works (ETE).

Keywords
Old Turkish Works, attitude, teacher education

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri