• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TRAJEDİDEN KAÇIŞIN TRAJEDİSİ: GABRIEL GARCIA MARQUEZ’İN KIRMIZI PAZARTESİ ADLI ROMANININ İNCELENMESİ
(THE TRAGEDY OF ESCAPING A TRAGEDY: ANALYSIS OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ’S A NOVEL NAMED CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD )

Yazar : Ramazan Kandemir ENSER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 996-1013
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5273


Özet
MÖ VI. yüzyılda Antik Yunan’da Attica bölgesinde ortaya çıkan tragedya, çatışma kavramı üzerinden geliştiğinden dolayı hem düşünsel hem estetik anlamda insan yaşamını önemli ölçüde etkilemiştir. Kimi kesintilere rağmen daha sonraki süreçte, modern dönemde de varlığını sürdürecek olan tragedya, yazınsal alanda bireyin doğuşuna katkıda bulunacak olan roman gibi modern türlerin ortaya çıkmasında da pay sahibi olacaktır. Tragedyalardaki trajik kavramı, sadece sanatçıların ilgilendiği bir konu değildir; düşünsel boyutundan dolayı pek çok filozofun da ilgisini çekmiştir. Max Scheler de trajik kavramı üzerine çalışma yapmış filozoflardan biridir. Bu çalışmada öncelikle Max Scheler’in trajik kuramının temel kavramlarının çerçevesi belirlenmiş ve bu doğrultuda Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı Pazartesi adlı romanın trajik imkânı tartışılmıştır. Ana kahraman olan Santiago üzerinden değil de cinayetin katilleri olan Pablo ve Pedro Vicario kardeşler açısından ele alındığında romanın, trajik bir metnin temel özellerine sahip olduğu görülmüştür. Modern dönemde trajik bir metnin yazılıp yazılamayacağı sorunu açısından da romana bakıldığında trajik durumun saf bir şekilde romanda yer almadığı, trajiğin kimi zaman ironik bir durum yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Trajik kavramı, tragedya, Kırmızı Pazartesi, Gabriel Garcia Marquez.

Abstract
The tragedy that emerged in the Attica region of Ancient Greece in the 6th century BC, has significantly affected human life, both aesthetically and philosophically as it developed through the concept of conflict. The tragedy has been interrupted sometimes, but it survived until modern times. The tragedy also contributed to the emergence of the modern genres, such as the novel, that contributes to the birth of the individual in literature. The tragic concept in tragedy hasn't been only an issue of interest to artists; It also attracted the attention of many philosophers because of its intellectual dimension. For instance, Max Scheler is one of the philosophers who studied the concept of tragic. At first, the study identifies the basic concepts of Max Scheler’s tragic theory and then argues the tragical possibility of Gabriel Garcia Marquez’s novel “Chronicle of a Death Foretold”. When the novel is analyzed from the murderer’s perspective rather than the main character, Santiago, it is seen that the novel has the basic features of a tragic text. In terms of the question of whether a tragic text can be written or not in the modern period when the novel is examined, it is seen that the tragic situation is not pure in the novel and it has been seen the tragic sometimes creates an ironic situation.

Keywords
Tragic Concept, Tragedy, Chronicle of a Death Foretold, Gabriel Garcia Marquez.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri