• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜÇ MİTOLOJİ, TEK KİTAP: MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI KİTABINDA MİTOLOJİK MİRASIN GÜNCELE TAŞINMASI
(THREE MYTHOLOGIES, ONE BOOK: CARRY-OVER OF THE MYTHOLOGICAL HERITAGE IN MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI TO THE ACTUALITY )

Yazar : Fırat Ender KOÇYİĞİT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 935-947
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4523


Özet
Geçmişte doğayı açıklamak, varlığı anlamlandırmak amaçlarına hizmet eden mitoloji zamanla bu işlevinden soyutlansa da kültürel ürünlerde kullanılmaya devam etmiştir. Bütün dünya edebiyatları gibi Türk edebiyatı da başından beri mitolojik kaynaklardan beslenmiştir. İslamiyet öncesinde Tengricilik’ten, Budizm’den, Maniheizm’den beslenen Türk edebiyatına daha sonra Arap – Fars mitolojilerine ait unsurlar girer. Tanzimat sonrasındaysa Batı mitolojisi edebî ürünlerde etkisini göstermeye başlar. Edebî ürünlerde kullanılan mitolojiler, Türk ulusunun etkisi altında kaldığı uygarlıkları işaret eder. Bir psikiyatri profesörü olan Selçuk Kırlı’nın ikinci edebî kitabı olan Mitos, Kara Taşlar ve Ay Işığı, mitolojik temlerin baskın bir biçimde işlendiği bir manzum hikâyedir. Bu çalışmada Mitos, Kara Taşlar ve Ay Işığı kitabının olay örgüsü ortaya konmuş, mitolojik unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkiler incelenerek bu kitabın Türk edebiyatındaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Selçuk Kırlı, Mitos, Kara Taşlar ve Ay Işığı, mitoloji, manzum hikâye.

Abstract
Mythologies served as means of explaining the nature and finding the meaning of existence. They lost these functions over time but have continued to be used in cultural works. Turkish literature, like all other literatures, fed upon mythologies. Tengrism, Buddhism, Manichaeism in pre-Islamic era, Arabic and Persian epics and mythologies in Islamic era and western mythologies after the modernization are among the sources of Turkish literature. Those mythologies used as inspiration sources, indicates the civilizations effected Turkish society. Professor Selçuk Kırlı is a psychiatrist, his second literary work, Mitos, Kara Taşlar ve Ay Işığı (Mythos, Black Stones and Moonlight) is a story-in-verse that deals with mythological themes. In this study, the plot of the book is presented, the mythological elements and the relations between them are detected and finally, the place of the book in Turkish Literature is tried to be determined.

Keywords
Selçuk Kırlı, Mitos, Kara Taşlar ve Ay Işığı, mythology, story-in-verse.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri