• Hızlı Erişim

EVİNİ HAYALLERİYLE BÜTÜNLEYEN BİR BABA: AHMET MUHİP DIRANAS’IN GÖLGELER ADLI OYUNUNDA ŞİZOFRENİK HÂLLER
(A FATHER WHICH INTEGRATED HOUSE WITH DREAMS: SCHIZOPHRENIC STATE IN AHMET MUHİP DIRANAS’ PLAY NAMED GÖLGELER (THE SHADOWS) )

Yazar : Selçuk ATAY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 878-899
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4451


Özet
Daha çok şair yönüyle tanınan Ahmet Muhip Dıranas’ın üç oyunundan biri olan Gölgeler, merkezine koyduğu şizofren bir Baba’nın içsel yolculuğunu konu almaktadır. Bir ev içinde geçen oyun, karakterlerine isim vermek yerine onların sosyal rollerini içeren isimlendirmelerle yetinir. Böylelikle Baba’nın zihninde “gölge”den ibaret hâle gelen bu hayatlar, yaşanmamış hatıraların yükü ile birleşerek Baba’nın iç âlemindeki dünyanın dekorunu oluşturur. Bu dekor şizofrenik hâllerin görüntüsü ile farklı bir yapıya bürünür. Bu makalede oyunun kahramanı olan Baba’nın içsel yolculuğu metin merkezli bir bakış açısıyla incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Muhip Dıranas, Gölgeler, melankoli, şizofrenik hâl, psikanalizm, metin incelemesi.

Abstract
Gölgeler, one of the three plays of Ahmet Muhip Dıranas, better known as a poet, focuses on the inner journey of a Schizophrenic Father he puts in the center. The game in a house is not only naming their characters but also naming them with their social roles. Thus, these lives, which become the “shadow” in the Father’s mind, combined with the burden of the unforgettable memories, forming the world’s decor in the Father’s inner world. This decor has a different structure with the appearance of schizophrenic states. In this article, the inner journey of the father, the game hero, will be examined from a text-centric perspective.

Keywords
Ahmet Muhip Dıranas, Gölgeler, melancholia, schizophrenic state, psychoanalysis, text review.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri