• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARING THE TEXTBOOKS OF TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF LEARNING DOMAINS )

Yazar : Dilan KALAYCI   - Erhan DURUKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2162-2177
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4330


Özet
Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe ve İngilizce öğretiminde kullanılan ders kitaplarını öğrenme alanlarına dağılımı açısından karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Efekta General English ders kitapları örneklem olarak alınmıştır. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B1 ve B2 düzey ders kitaplarında yer alan okuma ve yazma becerisine yönelik etkinlik sayısının sözlü anlatım, dinleme ve karşılıklı konuşma becerisine yönelik etkinlik sayılarından fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca Efekta ders kitaplarında konuşma, dinleme ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik sayısının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yabancılara İngilizce öğretimi, öğrenme alanları.

Abstract
The aim of this research is to compare the textbooks used in teaching Turkish and English to foreigners in terms of learning domains. In this context, Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book B1-2 and Efekta General English Course Books were determined as research sample. Documentary analysis within the qualitative methods was used in the collection, analysis and interpretation of the data. As a result of the research, it is found that the number of activities for reading and writing skills in Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book is more than the number of activities for narrative expression, listening and speaking skills. In addition, in Efekta General English Course Books, there are more activities to improve the skills of speaking, listening and narrative expression.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, teaching English to foreigners, learning domains.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri