• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(SURVEYING THE SPECIAL FIELD EFFICACY OF TURKISH LANGUAGE TEACHERS IN DIFFERENT VARIABLES )

Yazar : Hakan İSKENDER  Fadime YİĞİT Rukiye BEKTAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 305-327
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.414


Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen özel alan yeterliklerine yönelik görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüş Anketi” ile toplanmıştır. Anket, Millî Eğitim Bakanlığının 04.06.2008 tarih ve 1835 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Türkçe öğretmeni özel alan yeterliklerinin “yeterlikler” basamağı esas alınarak 22 madde olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon ilinde görev yapan 101 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler betimsel istatistik teknikleri, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak SPSS 16.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin beş farklı yeterlik alanında da kendilerini yeterli düzeyde gördükleri belirlenmiştir. Özel eğitimle ilgili eğitim alma ve okulların teknolojik donanım durumu değişkenleri ise Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerinde anlamlı farklılıklar yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretmeni, öğretmen yeterliği, özel alan yeterliği

Abstract
In this research, the special field efficacies of Turkish language teachers typed by Ministry of Education are tried to survey in different variables. In this study, data are collected by means of “The View Questionnaire Related with Special Field Efficacy of Turkish Language Teachers” which is prepared by researchers. The questionnaire is prepared as 22 items by predicating on the “efficacies” step of Turkish language teachers’ special field efficacy which is published by acceptance on June 4th 2008 and the number 1835 of Ministry of Education. The sample of research consists of 101 Turkish language teachers who work in Trabzon province. The data are analyzed with frequency, arithmetic average, percentage, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U test. At the end of research, it is identified that Turkish language teachers think they have enough efficacy in five different efficacy fields. The variables like being educated about special education and technological equipment at schools make differences in the efficacy field of Turkish language teachers.

Keywords
Turkish language teacher, teacher efficacy, special field efficacy.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri