• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
(CLASSFYING THE ACTIVITIES IN THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOK FOR THE 6TH, 7TH AND 8TH GRADES STUDENTS ACCORDING TO THE RENOVATED TAXONOMY OF BLOOM )

Yazar : Erhan DURUKAN  - Elif DEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1619-1629
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3937


Özet
Bu çalışmanın amacı 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp eleştirel düşünme becerisi ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp etkinliklerin taksonomideki yeri belirlenmiş ve etkinliklerin eleştirel düşünme becerisi ile ilişkileri tespit edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmış bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmada veriler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca ortaokullarda öğrenci çalışma kitabı olarak kabul edilen ve Trabzon ilinde kullanılan 6, 7, 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarından elde edilmiştir. Öğün, Meram ve Evren Yayınlarından çıkmış olan çalışma kitaplarındaki dinleme/ izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ait etkinlikler Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonunda dört temel beceri ile ilgili etkinliklerin taksonomiye dağılımın orantılı olmadığı ve etkinliklerin daha çok taksonominin ilk iki basamağı olan hatırlama ve anlama basamaklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi ile eşleştirilebilecek değerlendirme, analiz etme ve yaratma basamaklarına denk gelen etkinlik sayısının yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabı, etkinlikler, Bloom taksonomisi, eleştirel düşünme.

Abstract
The purpose of this work is that the activities in the workbooks in Turkish lesson for the students being at the 6th, 7th and 8th grades classes is classifying according to the renovated taxonomy of Bloom and checking with the critical thinking skills. For this purpose, the activities in the workbooks of Turkish lesson for the students in the secondary school have been classified according to the renovated taxonomy of Bloom and the activities have been determined the location in the taxonomy and the connection with the critical thinking skills. This research is a content analysis which has been done from the qualitative research methods to the analysis of the document content. The data in the research has been obtained from the workbook being for the 6th,7th and 8th grade students in Turkish lesson which are used in the province of Trabzon and accepted as the student workbook in the secondary school by the Ministry of National Education and Training Discipline Board of directors since 2012- 2013 academic year. The activities having listening /watching, speaking, reading and writing skills in the workbooks published by Ögün, Meram and Evren Publications have been classified according to the renovated taxonomy of Bloom. At the end of the research, it has been detected that the activities being a connection with four basic skills are not proportional distribution in the taxonomy and the activities focus on recalling and understanding steps which are in the first two digits of taxonomy. It has been determined that the number of activities corresponding to evaluation, analyzing and creating steps which will be matched with the critical thinking skills are insufficient.

Keywords
Turkish lesson student workbook, activities, The taxonomy of Bloom, the critical thinking.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri