• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması
(Investigating Vocational School Students’ Perceptions of Turkish Language Courses: An Action Research )

Yazar : Ersin GÜLAY  Erhan DURUKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2
Sayfa : 38-50
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.39


Özet
İlk ve ortaöğretim okullarında verilen Türkçe ve dil bilgisi derslerinin yeterli derecede ele alınmadığı görüşünden hareketle meslek yüksekokullarında iki dönem Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri verilmektedir. Bu araştırmada birinci sınıfta okuyan öğrencilerin Türk Dili dersi bağlamında bu ders ve genel anlamda Türk Dili hakkındaki düşünceleri doğrultusunda dersin hedeflerine ne derece ulaşıldığı incelenmiştir. Veriler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu’nda farklı bölümde okuyan 8 birinci sınıf öğrencisi ile yarı yapılandırılmış sorularla odak grup görüşmesi yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle incelenmiştir. Öğrencilerin Türk dili dersinin amaçları ve hedefleri konusunda bilgiye sahip olmadıkları; daha önce bu konuda aralarında konuşmadıkları veya ders hakkında kendi kendilerine hiç düşünmedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk dili dersi, meslek yüksekokulları, nitel araştırma, öğrenci görüşleri

Abstract
For the reason that Turkish and grammar courses in primary and secondary schools are not attached adequate importance, Turkish Language I and Turkish Language II courses are given at vocational schools of universities for two semesters. This study investigates the extent to which the objectives of Turkish language courses are accomplished in these courses at universities with reference to the perceptions of freshman students at vocational schools in terms of Turkish language courses and, in a broader sense, of Turkish language as well. The data were collected through semi-structured focus-group interviews conducted with 8 freshman students at different departments at Ardeşen Vocational Schools of Recep Tayyip Erdoğan University and analysed by means of descriptive analysis. The results revealed that students are not aware of the aims and objectives of Turkish language courses, that they have not discussed this issue with their peers, or that they have, in fact, never thought on it before.

Keywords
Turkish language courses, vocational schools of universities, qualitative study, students’ perceptio

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri