• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri
(Teaching Styles of Turkish Language Teachers )

Yazar : Sedat MADEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 178-200
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.20


Özet
Eğitimsisteminintemel unsurlarından olan öğretmenlerin bireysel ve öğretim becerilerine ait farklılıklar bulunmaktadırBufarklılıklarındikkatealınması öğretimdebaşarıvekaliteiçinzorunludur Bu çalışmadaTürkçe öğretmenlerinin öğretmestillerinesahipolma durumlarının tespitedilmesiçeşitlideğişkenlere (cinsiyetmeslektekikıdemvemezunolunanlisansprogramı) ve öğrenci görüşlerinegöredeğerlendirilmesiamaçlanmıştırAraştırma, betimselaraştırmadesenlerindentaramamodelindeyapılmıştır Araştırmanın örneklemi,20102011eğitim-öğretim döneminde Trabzon,Ordu,GiresunveErzurum ilinde görev yapan Türkçe öğretmenleriarasındanrastgele(79) seçilmiştirAraştırma verileri bilgiformuöğretmestilleri ölçeğiveöğrenci görüşme formuiletoplanmıştır Elde edilenbulgulardanTürkçe öğretmenlerininöğretmesürecindedahaçokYolGösterici/Rehber ve Kişiselöğretmestillerinesahip olduğu bununla birlikte Uzman öğretme stilinin düşük oranda olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretmeni, öğretme stilleri, cinsiyet, kıdem, mezuniyet, öğrenci görüşleri.

Abstract
There aresomedifferencesinindividualand educationalskillsofteacherswhoareamong the basicelementsof education systemConsidering these differencesisessential for the success and quality in education Thisstudyaimstodetermine the states of Turkish language teachers regardingtheirpossessionofteaching styles and evaluate them according to some variables gender seniority in the profession and thelastgraduation programme and theviews of students. The study used screening modelfromdescriptive research patterns. The study sample consistedof79Turkish LanguageteachersrandomlychosenamongtheonesservinginTrabzon OrduGiresunandErzurumProvinces in20102011 educationperiod The data were acquired throughinformation form teaching stylesscale and student interview form It was concludedfrom the obtaineddatathatTurkishLanguage teachers mostly had InstructiveGuide and Individual teaching styles and in addition Expert teaching style was rather low

Keywords
Turkish Language teacher, teaching styles, gender, seniority,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri