• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi
(Examination of the Attitude of Reading Students in the 8th Grades in Terms of Use Internet and Reading Habits )

Yazar : Ender DURUALP  Pınar ÇİÇEKOĞLU, Enver DURUALP  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/1
Sayfa : 115-132
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.144


Özet
Araştırmada, sekizinci sınıftaki çocukların kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının, bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Evreni, Çankırı'daki ilköğretim okullarının sekizinci sınıflarına devam eden çocuklar oluşturmuştur. Örnekleme, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki altı ilköğretim okulunun sekizinci sınıflarına devam eden 160 kız, 176 erkek toplam 336 çocuk alınmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Balcı (2009) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorow-Smirnov, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. İnternet kullanımı denetlenen, interneti ödev ve bilgi edinme amaçlı kullanan, kitaplığı olan, her gün ve yılda 16’dan fazla kitap okuyan, ailesi sık sık kitap alan, 21-30 adet kitabı olan, roman-hikâye okuyan çocukların kitap okumaya ilişkin tutumları önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Anahtar Kelimeler
kitap okuma alışkanlığı, internet, kitap okuma tutumu, çocuk

Abstract
The aim of the research is to examine the children’s attitude of reading in 8th grades in terms of internet use and reading habits. The population of the research consists of the students attending 8th grade classes in the secondary schools under the Ministry of National Education in the provincial center of Çankırı. The sample is composed 336 children (160 girls, 176 boys), in which people from different socio-economic class as lower, middle and upper have resided, and attending in 8th grade at six secondary schools determined by stratified sampling method. The data were collected with the “Attitude Scale towards Reading Habit” developed by Balcı (2009). Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used in the data analysis. The analyses revealed that the children who controlled use of the internet, using the internet for homework and learn, have a library, read more than 16 books a year and every day, whose parents often buy books, reading novels and stories have higher significantly attitude of reading grades on average (p<0.05).

Keywords
reading habits, internet, attitude of reading, child

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri