• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kurtlar ve Mankurtlar
(Wolfs and Mankurts )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/1
Sayfa : 279-287
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.131


Özet
Geçmişine sağlam köklerle bağlı Türk ulusları arasında kurt motifi, farklı şekillere bürünerek yaşatılmıştır. Oğuz Kağan’ın çadırına giren gök tüylü, gök yeleli erkek kurt, Göktürklere ait olan Bozkurt Destanı’nda Göktürk soyunun yeniden dirilip çoğalmasında anne kurt olarak karşımıza çıkarken, Uygurların Türeyiş efsanesinde Tanrı’nın tecelli ettiği bir erkek kurt şeklinde tasavvur edilmiştir. Aradan geçen binlerce yıla rağmen kurt motifi canlı bir şekilde hikâyelerde, söylencelerde ve romanlarda yaşatılmaktadır. Çalışmamızın asıl konusunu teşkil edecek olan mankurtlaşma meselesinin çıkış noktası da kurtların köpekleştirilmeye çalışılmasıyla mankurtlaştırma arasında kurulan köprüdür. İlk olarak Cengiz Aytmatov’un Gün olur Asra Bedel romanında ortaya atılan mankurt kavramıyla iletilmek istenen mesaj zamanın Sovyet döneminin uyguladığı baskılar neticesinde açıkça ortaya konulamamıştır. Ancak zamanlarının trajedilerinin yakın tanıkları olan Türk edebiyatlarının önemli yazarları tarafından özgürlüğün sembolü olan kurtlar vasıtasıyla bu idea işlenmektedir. Bu çalışmamızda Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları romanı, Muhtar Avezov’un “Kökserek” ve Tölögön Kasımbekov’un “Bozkurt” hikâyeleri kapsamında kurttan, mankurt olmaya giden süreç incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurt, mankurt, Türk tarihi.

Abstract
The male wolf motive has been kept alive in many different forms among Turkic people. The gray-wolf that entered the yurt/tent of Oguz Kagan once again appears in one of the Kokturk epics as a she wolf symbolizing reincarnation and growing in number. The male wolf also appears in the Uigur epic Türeyiş as a symbol of God. Despite the intervening thousands of years the wolf-motive has been kept vivid in narratives, stories, and novels. This work will try to establish a bridge between mankurtism/slaverism and the wolves. Mankurtism has been a phenomenon since the print of Aitmatov’s book Gün Olur Asra Bedel. This book was a corner stone to imply Soviet regime’s pressure on the people. As close witnesses of these tragidies represantatives of Turkic literatures use wolf image as the symbol of freedom. Aitmatov’s work Dişi Kurdun Rüyaları, Auezov’s story “Kökserek,” and Tölögön Kasımbekov’s “Bozkurt” are examined from the process of mankurtism.

Keywords
Wolf, mankurt, Turkish history.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri