• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğretim Yazılımlarının Farklı Aşamalarda Kullanımının Başarıya Etkisi: Dil Bilgisi Öğretimi Örneği
(Effect of Using Instructional Software at Different Stages on Success: Grammar Teaching Case )

Yazar : Erhan DURUKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 4
Sayfa : 134-150
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.106


Özet
Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya etkisini karşılaştırmak ve buna ilişkin öğrencilerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmada isimler konusu örnekleme alınmıştır. Kontrol grubunda ders araştırmacı tarafından hazırlanan yazılımla alıştırma / değerlendirme aşamasında, deney grubunda ise aynı yazılımla tüm aşamalarda işlenmiştir. Çalışma grubu 49 (deney: 24, kontrol: 25) 7. sınıf öğrencisinden rastgele oluşturulmuştur. Veriler, Dil Bilgisi Başarı Testi (DBBT) ve Öğrenci Görüşme Formu (ÖGF) ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon analizleri, nitel verilerin analizinde kategorisel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek başarı elde ettiği ve olumlu görüş bildirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretim yazılımı, dil bilgisi öğretimi, başarı, öğrenci görüşleri.

Abstract
Objective of this study is to compare the effect of using instructional software at different stages in grammar teaching on success and to determine student opinions. Pretest-posttest model with control group was used in the research. Topic of names was sampled in the research. The course was thought by the software intended for course practice / evaluation in the control group and by the software used at all stages and developed by the researcher in the experimental group. Study group was randomly formed by 49 (experimental group: 24, control group: 25) 7th grade students. Data were collected by Grammar Achievement Test (GAT) and Student Interopinion Form (SIF). Mann Whitney U and Wilcoxon analyses were used in analyzing quantitative data, while categorical content analysis was used in analyzing qualitative data. At the end of the research it was concluded that the experimental group achieved higher success than the control group and expressed positive opinions.

Keywords
Instructional software, grammar teaching, success, students’ views.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri