• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkililiği üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden statik grup karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 60 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Toplam 7 hafta süren eğitimler kapsamında elde edilen gözlem kayıtları ve araştırmacı tarafından geliştirilen ilk okuma yazma değerlendirme formu, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen nitel verilerin analizinde ise, doküman analizi tekniği ile nitel değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı için kay-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimleri açısından bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretim yöntemleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, dil öğretimi, ilk okuma – yazma öğretimi, bilgisayar destekli öğretim, geleneksel öğretim.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri