• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Bu çalışmanın amacı eski Türk eserlerine ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla duyuşsal alan taksonomisine göre 17 maddelik ölçme aracı hazırlanmıştır. Ölçme aracı Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde sosyal bilimlerle ilgili bölümlerde öğrenim gören 272 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi tekniği uygulanmış ve güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Elde edilen bulgularda ölçme aracındaki maddelerin ve örneklemin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda ölçme aracı toplam varyansın %48’ini açıklayan tek faktöre dönüştürülmüştür. Ölçme aracındaki maddelerin faktör yükleri 0,542 ile 0,820; madde ortak faktör varyansları (madde 6 hariç) 0,368-0,673 arasında değişmektedir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı ise 0,93 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak geliştirilen bu ölçme aracının farklı bağlamlarda Eski Türk Eserleri (ETE)’ne ilişkin tutumların belirlenmesi için güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Eski Türk eserleri, tutum, öğretmen eğitimi

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri