• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin Eğitimde Program Dışı Etkinlikler (EPDE) dersine yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 58 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin çoğunluğunun EPDE dersine başlamadan önce bu ders hakkında fikir sahibi olmadığı belirlenmiştir. EPDE dersi öğrencilere “Bilişsel”, “Duyuşsal”, “Devinişsel” ve “Sosyal” alanda katkı sağlamıştır. Öğrenciler bu derste etkinlik hazırlarken; resmî kurumlardan ve birçok kişiden destek almıştır. Öğrenciler derste; etkinlik ile ilgili, kişisel, grup içi, materyallerle ilgili, resmî prosedürle ilgili, zamanla ilgili, mekânla ilgili ve teknik konularda sorun yaşamış, bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmuştur. Öğrenciler EPDE dersinin materyal ve eğitim teknolojisi kullanımı becerilerine etkisi olduğunu, meslek hayatlarında bu dersin katkı sağlayacağını düşündüklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Program dışı etkinlikler, Türkçe öğretmenliği, öğretmen adayı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri