• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi
Araştırmada, sekizinci sınıftaki çocukların kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının, bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Evreni, Çankırı'daki ilköğretim okullarının sekizinci sınıflarına devam eden çocuklar oluşturmuştur. Örnekleme, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki altı ilköğretim okulunun sekizinci sınıflarına devam eden 160 kız, 176 erkek toplam 336 çocuk alınmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Balcı (2009) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorow-Smirnov, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. İnternet kullanımı denetlenen, interneti ödev ve bilgi edinme amaçlı kullanan, kitaplığı olan, her gün ve yılda 16’dan fazla kitap okuyan, ailesi sık sık kitap alan, 21-30 adet kitabı olan, roman-hikâye okuyan çocukların kitap okumaya ilişkin tutumları önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Anahtar Kelimeler
kitap okuma alışkanlığı, internet, kitap okuma tutumu, çocuk

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri